Σμυρλιάδης - Αμαξώματα

After sales service

Δείτε επίσης:
Εταιρικό προφίλ
After sales service

Εκτός από την ποιότητα κατασκευής σημαντικό για την ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ είναι και η στήριξη του πελάτη μετά την πώληση.

Εκτός του πενθημέρου εργασίας του εργοστασίου τα Σαββατοκύριακα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας για τυχόν επισκευές που προκύπτουν στις κατασκευές μας έχοντας λάβει σοβαρά υπόψη ότι τα επαγγελματικά οχήματα δεν έχουν την πολυτέλεια να μένουν αρκετές μέρες στάσιμα, προσφέρει την δυνατόν ταχύτερη εξυπηρέτηση στον πελάτη.

Επίσης η ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τις Βέλγικες ηλεκτρουδραυλικές πόρτες DHOLLANDIA και για το λόγο αυτό διαθέτει κινητό συνεργείο για την επισκευή τους.

Αρχική σελίδα e-mail Δεσμοί