Σμυρλιάδης - Αμαξώματα

Αμαξώματα: Εισαγόμενες καρότσες ελαφρού τύπου

Δείτε επίσης:
Κλειστές κιβωτάμαξες
Εισαγώμενες ελαφρού τύπου
Καρότσες ελαφρού τύπου
Καρότσες με μουσαμά
Ανατρεπόμενες καρότσες
Ηλεκτρουδραυλικές πόρτες
Ειδικές κατασκευές

Οι κιβωτάμαξες ελαφρού τύπου είναι κατασκευές εξ΄ολοκλήρου από αλουμίνιο, εισαγώμενες από τον Βελγικό οίκο ALUVAN και στους χώρους του εργοστασίου μας γίνεται μόνο η συναρμολόγηση τους. Οι συγκεκριμένες κατασκευές λόγο του ότι είναι ελαφρού κράματος αφήνουν μεγαλύτερο ωφέλιμο στο φορτηγό.

Αρχική σελίδα e-mail Δεσμοί