Σμυρλιάδης - Αμαξώματα

Αμαξώματα: Ανατρεπόμενες καρότσες

Δείτε επίσης:
Κλειστές κιβωτάμαξες
Εισαγώμενες ελαφρού τύπου
Καρότσες ελαφρού τύπου
Καρότσες με μουσαμά
Ανατρεπόμενες καρότσες
Ηλεκτρουδραυλικές πόρτες
Ειδικές κατασκευές

Ανατρεπόμενες καρότσες για ελαφρά και μεσαία φορτηγά με σταθερά ή ανοιγόμενα πλαϊνά αλουμινίου ή μεταλλικά. Υδραυλικό σύστημα με τηλεσκοπικές μπουκάλες και μονάδα P.T.O (σασμανάκι και δυναμολήπτης).

Αρχική σελίδα e-mail Δεσμοί